Netwerkdeelnemers aan het woord | Lieke Hoes & Marjolein Griffioen

28-02-2018

Even voorstellen
"Wij zijn Marjolein Griffioen en Lieke Hoes. Wij zijn zorgtrajectbegeleider dementie in de gemeente Beuningen en beiden zijn wij deelnemers van het DementieNet aldaar." Lieke is aangesloten bij het netwerk dat is georganiseerd vanuit de praktijk van dr. Matser en dr. Adriaansen. Marjolein is netwerkdeelnemer vanuit de praktijk van dr. Kroese en dr. De Maat.

Leren van andere professionals
Lieke: "In 2015 heb ik besloten om mee te doen met de opstart van het DementieNet in Beuningen. Ik vind het heel belangrijk om van andere professionals te leren. Voor de patiënt, maar ook om mezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast stelde dr. Matser zich ten doel om de dementiezorg in haar praktijk te verbeteren. Wij zijn toen enthousiast aan de slag gegaan. We hebben samen met de POH, huisarts en welzijnswerker van Stichting Perspectief globaal doelen opgesteld. Het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie stond voorop.

Meer vertrouwen door betere samenwerking
We hebben ervoor gekozen om niet alle doelen tot in detail te beschrijven. We vonden het vooral belangrijk om samen te werken: elkaar beter leren kennen en elkaar (snel) weten te vinden. Met elkaar in gesprek gaan over wat belangrijk is ten aanzien goede dementiezorg. En elkaar goed en op het juiste moment informeren over een cliënt. Dit gaat nu veel beter dan voorheen. Er vindt meer afstemming plaats, waardoor we maatwerk kunnen leveren. Door deze samenwerking is onder de professionals ook meer vertrouwen ontstaan. Dit zorgt voor een veilig werkklimaat, waarin iedereen elkaar durft aan te spreken.

Patiënten met dementie beter in beeld
We hebben sinds deelname aan DementieNet meer mensen met dementie in beeld gekregen. Dit hebben we onder andere bereikt doordat assistenten van de huisarts een scholing vroegsignalering hebben gevolgd. De huisarts, POH en zorgtrajectbegeleider waren hier ook bij aanwezig. De meerwaarde van samenwerking in een netwerk is dat je steeds kritisch reflecteert op wat je als team aan het doen bent. Daarnaast helpt het projectteam van DementieNet ons ten aanzien van informatie en begeleiding. Het is prettig dat zij het aanspreekpunt zijn en dat je eventueel op hen kunt terugvallen.

Toekomst
Begin 2018 ben ik aanwezig geweest bij een innovatiesessie met het projectteam van DementieNet, waarin we in gesprek zijn gegaan over de duurzaamheid van de netwerken. Wat heb je als netwerk nodig om actief te blijven, na twee jaar ondersteuning vanuit DementieNet? Het was waardevol om mee te denken en mijn eigen ervaringen vanuit de praktijk in te brengen."