Nieuws

 • 29-06-2017

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Marga Jeuken

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer is Marga Jeuken aan het woord, wijkverpleegkundige en coördinator bij TVN-zorgt. Marga is de netwerkverbinder van DementieNet Nijmegen Hazenkamp.

 • 04-05-2017

  Netwerkdeelnemer aan het woord | Tamara van de Griendt

  In deze rubriek leest u over de ervaringen van netwerkdeelnemers met het DementieNet programma. Dit keer is Tamara van de Griendt aan het woord, ergotherapeute bij Liberein. Tamara is de netwerkverbinder van DementieNet Enschede/Glanerbrug.

 • 04-05-2017

  Toekomst en borging DementieNet programma

  DementieNet is nu drie jaar op reis naar een gezamenlijke bestemming: naar betere netwerksamenwerking, meer patiëntparticipatie en meer kennis en kwaliteit van zorg. Daar gaan we samen voor. In dit laatste jaar is deze reis en onze bestemming een belangrijk agendapunt.

 • 23-03-2017

  Kick-off training 'gestructureerd communiceren'

  Maandag 6 maart 2017 vond de aftrap plaats van de reeks scholingen 'klinisch redeneren en gestructureerd communiceren' voor wijkverpleegkundigen.

 • 16-03-2017

  Praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’

  In 2017 is het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ van start gegaan. Dit programma heeft als doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning af te stemmen op hun eigen leefwereld.

 • 08-03-2017

  DementieNet gestart in Malden

  In Malden is een nieuw DementieNet gestart vanuit Gezondheidscentrum De Kroonsteen.

 • 16-02-2017

  DementieNet toekomst in samenwerking met regionale zorgorganisaties

  DementieNet werkt nu drie jaar samen aan meer kennis, betere kwaliteit en meer patiëntparticipatie door betere netwerksamenwerking. We willen graag dat zoveel mogelijk netwerken in de toekomst gebruik kunnen maken van de door ons ontwikkelde ondersteuning: lokale trainingen, persoonlijke coaching, procesbegeleiding en netwerktools.

 • 05-01-2017

  Onderzoek naar financiële impact van netwerk Wijchen

  DementieNetwerk Wijchen realiseert betere doelmatigheid door integrale zorgaanpak. Dit is in kaart gebracht met behulp van de Effectencalculator.

 • 07-12-2016

  Netwerk Rhenen verbetert communicatie

  Patiënt, mantelzorg, huisarts, casemanager dementie en wijkverpleging zijn vaak tegelijkertijd betrokken bij één cliëntsituatie. Hoe weet je wie er überhaupt betrokken zijn? En hoe zorg je ervoor dat je allemaal op de hoogte bent van elkaars acties? Dat was de vraag van het netwerk in Rhenen.

Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 /