DementieNet internationaal: Denemarken

13-12-2017

Het congres vond plaats in het RigsHospitalet. Dit is het universiteitsziekenhuis te Kopenhagen, met verreweg het grootste Deense geheugendiagnostiekcentrum. Enkele voorlopige, maar fraaie positieve resultaten van de DementieNet evaluatie tot nu toe werden gedeeld. Deze resultaten werden door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.

Waardering voor onderzoeksontwerp
Gerandomiseerd onderzoek is de gouden standaard waarmee veranderingen worden toegeschreven aan een interventie (behandeling). Wij hebben echter gekozen voor een ‘longitudinale multiple case study’. Dit wil zeggen dat de netwerken als ‘cases’ bestudeerd werden, om de kwaliteitsverbetering als gevolg van de DementieNet interventie duidelijk te maken. Het was goed om te ervaren dat er geen fundamentele kritiek kwam op dit onderzoeksontwerp en dat de ‘multiple case study’ erg gewaardeerd werd.

Gesteund voor het vervolg
Deze positieve reacties geven steun voor het vervolg, zowel wat betreft de implementatie van de interventie als de beoogde internationale publicatie van de resultaten. In Kopenhagen zelf bleek men overigens nog geen netwerkstructuur te hebben. "In de wandelgangen gaven de neurologen, geriaters en verpleegkundigen aan dat ze niet of nauwelijks contact hebben met de huisartsen over hun gedeelde dementiepatiënten. Er is dus nog DementieNet missiewerk te doen in Denemarken", aldus Marcel Olde Rikkert. 

Verder met implementatie- en evaluatiewerk
"Maar al met al zeker de moeite waard en ik geef de complimenten graag door aan ons uitstekende en zeer toegewijde DementieNet interventie- en evaluatieteam. We kunnen gesterkt verder met ons eigen implementatie- en evaluatiewerk en we doen het daarin vergeleken met de Denen erg goed in Nederland."