REMIND: veerkrachtmonitor voor mantelzorgers

DementieNet heeft een digitale tool ontwikkeld die het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers monitort: de zogenaamde REMIND app. Via deze tool beantwoorden mantelzorgers wekelijks vijf vragen over het welzijn en de ervaren belasting. Casemanagers kunnen deze antwoorden en het verloop van de antwoorden over de tijd inzien in een dashboard. Met deze informatie kan er eerder ondersteuning worden geboden aan mantelzorgers. Het doel van REMIND is om crisis te voorkomen door tijdige herkenning van signalen van overbelasting. We starten binnenkort met de tweede pilot. Wilt u deelnemen? Lees dan snel verder! 

Wat de pilot inhoudt
Als u meedoet met de pilot, vragen wij u om de tool ongeveer 6 maanden te gebruiken bij 5-10 mantelzorgers. U krijgt via een handleiding en eventuele één-op-één begeleiding uitleg over het gebruik van REMIND. Bij vragen over het gebruik of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Wouter Vos (onderzoeker) via wouter.vos@radboudumc.nl

Wat wordt er verwacht? 
Om de pilot goed te laten verlopen vragen wij u: ​

  • 5-10 personen met dementie en hun mantelzorgers uit te nodigen om deel te nemen;
  • Deelnemende mantelzorgers de handleiding te versturen en eventueel kort van verdere uitleg te voorzien;
  • Ongeveer één keer per week in te loggen op het dashboard om de antwoorden van de mantelzorgers te monitoren;
  • Eenmalig uw ervaringen met REMIND te delen via een vragenlijst en/of interview. 


Aanmelden en registeren? 
Bent u casemanager/zorgtrajectbegeleider en wilt u samen met een aantal mantelzorgers de tool testen en daarmee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van REMIND? Doe dan mee met deze pilot! Aanmelden kan door een mail te sturen naar wouter.vos@radboudumc.nl. Vervolgens ontvangt u een gebruiksaanwijzing voor de registratie.