Succesvolle netwerkzorg: hoe doe je dat?

01-11-2017

Een organisatie van en voor huisartsen
Ruim 200 huisartsen in de regio Arnhem hebben zich verenigd in Onze Huisartsen, een organisatie van en voor huisartsen. Hier zijn praktijkconsulenten werkzaam die de huisartspraktijken gaan helpen om netwerken op te zetten. En daarmee netwerkzorg voor chronisch zieken te verbeteren. Naast netwerken rondom dementie en kwetsbare ouderen, gaat het dan bijvoorbeeld ook om palliatieve zorg, leefstijl en andere chronische ziekten.

Hoe start je een netwerk op?
Vanaf dit najaar worden vijf praktijkconsulenten van Onze Huisartsen getraind door Minke Nieuwboer en Mark Tiemessen van DementieNet. In drie dagdelen nemen zij de consulenten mee in de manier waarop je een netwerk opstart rond een thema. Hoe ga je om met alle belangen van betrokkenen, wat is je eigen rol als procesbegeleider en hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk resultaat behaalt als netwerk? Een resultaat waarvan patiënten uiteindelijk profiteren.

Goed functionerende, eerstelijns netwerken
Vanuit vergelijkbare huisartsenorganisaties in Gelderland zijn inmiddels 9 andere consulenten aangesloten om de training te volgen. De eerste trainingsbijeenkomst is inmiddels geweest, waarin de consulenten enthousiast aan de slag zijn gegaan. Naast het inhoudelijke programma, levert het delen van ervaringen ook veel op. De training zal begin volgend jaar worden afgerond. Het beoogde resultaat: meer goed functionerende, eerstelijns netwerken.