Startsubsidie geeft impuls aan netwerk Wijchen

03-09-2019

Drie netwerken in Wijchen hebben gezamenlijk een subsidie verworven om in vier maanden tijd weer een impuls te geven aan de samenwerking. Het gaat om de netwerken die zijn georganiseerd vanuit een huisartspraktijk, namelijk De Heelhoek, praktijk Beurskens en praktijk Theloesen-van Bergen & van Oorschot. 

Formulering missie, doelen en opstellen actieplan
De netwerken zijn begonnen met het formuleren van hun missie en doelen. Vervolgens hebben zij in beeld gebracht wat de sterke en zwakke punten zijn in de samenwerking. Hieruit kwamen al wat concrete verbeterpunten naar voren, zoals meer verbinding met het Sociaal Wijkteam. Op basis daarvan zijn twee actieplannen opgesteld: 1) over de onderlinge communicatie en 2) over het thema eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.

Wilt u uw netwerk ook een impuls geven?
OCE Nijmegen en DementieNet hebben gezamenlijk geholpen bij de subsidieaanvraag en het opstellen van de actieplannen. Deze plannen zijn via de OCE en DementieNet beschikbaar, zodat ook andere netwerken hiervan kunnen leren. Wilt u ook een dergelijke impuls geven aan uw netwerk? In het najaar worden er weer nieuwe subsidierondes opengesteld. Neem contact met ons op als u hier hulp bij nodig hebt.