Resultaten onderzoek naar het ontstaan van crisissituaties

10-09-2021

Crisisopnames in een ziekenhuis of verpleeghuis bij mensen met dementie zijn ingrijpend voor patiënt, mantelzorger en hulpverleners. Daarnaast zijn crisisopnames erg duur. Het is dus belangrijk dat het aantal crisisopnames bij mensen met dementie wordt verminderd. Daarom is in een project van Netwerk 100 (gesubsidieerd door ZonMw), in samenwerking met de GGD en andere partijen in de regio, onderzocht hoe vaak crisisopnames voorkomen en wat risicofactoren voor een crisisopname zijn.

Hiervoor hebben we gegevens verzameld in de medische dossiers van huisartsen en van zorgtrajectbegeleiders dementie. De gegevens lieten zien dat crisisopnames veel voorkomen: per jaar wordt 32% van de mensen met dementie in crisis opgenomen. Suikerziekte, vallen, ondervoeding, dwalen en gedragsproblemen verhogen de kans op een crisis. Dit laat zien dat samenwerking met fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist belangrijk is. Bij mensen met een crisis werd al vaker extra zorg ingezet, bijvoorbeeld thuiszorg of een specialist ouderengeneeskunde. Hieruit blijkt dat crisisopnames helaas niet altijd te voorkomen zijn.