Regionale conferentie ouderenmishandeling

28-03-2019

Ouderenmishandeling. Het komt vaker voor dan je denkt. We zien een toename van schrijnende voorbeelden.  Meer aandacht, vroeger signaleren en overgaan tot handelen leidt uiteindelijk tot voorkómen en stoppen. Daarvan zijn we overtuigd. We blijven daarom in onze regio aandacht vragen voor ouderenmishandeling, we delen kennis en zoeken samenwerking op. Daarom organiseren we deze werkconferentie.

Save the date
De conferentie vindt plaats op maandag 17 juni 2019 | 14.00 - 18.00 uur
Locatie:  Druten | Cultureel Centrum D’n Bogerd | Van Heemstraweg 53
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. U moet zich wel inschrijven. Dat kan via dit formulier.  In de loop van mei sturen we het programma.

Voor wie?
Werkt u in de regio Gelderland-Zuid met ouderen en/of mantelzorgers binnen de gezondheidszorg, welzijn of maatschappelijke ondersteuning? Heeft u regelmatig te maken met ouderen vanuit woningbouw, politie,  justitie, bank, notariaat, mentorschap, bewindvoering, vrijwilligersorganisatie, gemeente of ouderenbond?  Bent u aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling of bent u verantwoordelijk voor beleid? Wij nodigen u uit!

Ouderenmishandeling nader belicht
Na een interactieve inleiding gaan we diverse onderwerpen belichten. Verschillende sessies gaan over waar u op kunt letten (vroegsignalering) en hoe u ouderenmishandeling bespreekbaar maakt. Welke dilemma’s komt u tegen in uw praktijk en hoe kunnen Veilig Thuis en andere partijen helpen? Oók wordt ingezoomd op ontspoorde zorg en financieel misbruik.

Achtergrondinformatie
Deze conferentie wordt georganiseerd door GGD Gelderland-Zuid, in het kader van de aanpak van ouderenmishandeling 'Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid'. De conferentie is de eerste van vier verdiepende conferenties die in 2019 en 2020 plaatsvinden.

Is deze conferentie interessant voor collega’s in uw organisatie of netwerk? Stuur deze aankondiging dan door.

Heeft u een vraag?
Neem contact op met GGD Gelderland-Zuid
Jennifer Boerboom, secretariaat Gezond Leven |  088 - 144 73 10
Maaike Geertzen, projectleider, mgeertzen@ggdgelderlandzuid.nl