Praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’

16-03-2017

Samenwerkende zorgprofessionals van verschillende disciplines kunnen ondersteuning aanvragen via de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl. Hier vinden zij tevens handige tools, tips, praktijkvoorbeelden en andere hulpmiddelen om beter aan te sluiten op wat hun cliënten nodig hebben. En professionals worden vooral uitgenodigd eigen praktijkvoorbeelden te delen. 

Hoe ziet de ondersteuning er dan uit?
Het programma biedt hulp in de vorm van korte consultaties bij eenvoudige vragen of begeleiding op maat voor langere tijd bij complexe vragen. De ondersteuning van professionals vindt plaats door:

  •  de juiste randvoorwaarden op het gebied van financiering en organisatie te creëren;
  •  het opzetten van een kennisnetwerk waarin beschikbare kennis, ervaringen en bruikbare instrumenten makkelijk te vinden zijn;
  •  goede voorbeelden uit de praktijk bij elkaar te brengen en breder toegankelijk te maken.


Ontwikkeld in kader van Deltaplan Dementie
Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Ook DementieNet is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit initiatief. Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.