Oproep onderzoek ‘Com-mens’

31-03-2017

Communicatieproblemen komen vaak voor bij mensen met dementie, in veel gevallen al in een vroeg stadium. Het gaat dan niet alleen om woordvindingsproblemen of het maken van zinnen die niet kloppen. De rode draad van een gesprek niet kunnen vasthouden of het niet goed begrijpen van taal hoort ook bij communicatieproblemen. Logopedisten zijn bij uitstek geschikt om deze problemen te behandelen, maar tot op heden is er nog weinig onderzoek gedaan naar de optimale inhoud en de effecten van deze behandelingen.

Proefpersonen gezocht
Daarom is er door logopedisten in het Radboudumc een kortdurende interventie ontwikkeld. Zij bekijken wat deze interventie daadwerkelijk oplevert voor patiënten/cliënten. De onderzoeksgroep zoekt mensen met een vastgestelde vorm van dementie, met een CDR score van 1 of 2 of een MMSE score tussen 10 en 24.

De inclusiecriteria zijn:

  • thuis wonen;
  • een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie (in de breedste zin van het woord);
  • ondersteund worden door een gezonde mantelzorger;
  • woonachtig zijn in de regio Nijmegen, Wijchen, Tiel, Druten, Beneden-Leeuwen, Beuningen of Zevenaar;
  • goed kunnen horen en zien, en geen andere taalstoornis hebben.


De behandeling
De persoon met dementie en de mantelzorger krijgen de logopedische behandeling aan huis aangeboden. Deze behandeling bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten van een uur. Tijdens deze bijeenkomsten zal een getrainde en ervaren logopedist de communicatieproblemen bespreken en een behandeling op maat uitvoeren.

Het onderzoek
Om het effect van de behandeling te beoordelen op zowel korte als lange termijn, komt de onderzoeker vijf keer langs om twee vragenlijsten in te laten vullen. Vóór de behandeling, direct na de hele behandeling en na drie, zes en negen maanden. 

Kent u mensen die in aanmerking komen voor deelname aan dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoeker: Mariëlle Olthof-Nefkens, via e-mail marielle.olthof-nefkens@radboudumc.nl of telefoon 024-366 81 95.