Ontmoetingscentrum Glanerbrug Enschede

19-06-2018

Het ontmoetingscentrum in Glanerbrug is een plaats voor mensen met een lichte tot matige vorm van dementie. Karin Koers, groepsbegeleider bij het ontmoetingscentrum en één van de netwerktrekkers van DementieNet Glanerbrug Enschede: “Veel bezoekers hebben het idee dat er iets niet pluis is, maar weten nog niet precies wat er aan de hand is. Bij sommigen is de diagnose dementie bijvoorbeeld net gesteld. Iedereen zit nog in de beginfase van de dementie.

Het ontmoetingscentrum biedt structuur in de dag en er vinden diverse activiteiten plaats. Ook ondersteunen wij de mantelzorger. Dit kan met gespreksgroepen, maar ook door simpelweg hun vragen te beantwoorden. Welke vraag ze dan ook hebben, het ontmoetingscentrum probeert altijd te helpen. Vaak kan iemand met dementie op deze manier langer thuis blijven wonen.”

Netwerk in beeld
Voordat het DementieNet in Glanerbrug Enschede werd opgestart, liepen de netwerktrekkers tegen dezelfde problematiek aan. Koers: “We wisten niet goed wie er rondom de bezoeker betrokken was. Om dit beter in beeld te krijgen, zijn we met het DementieNet programma gestart. Het ontmoetingscentrum heeft een groot netwerk, waarbij bijna alle disciplines aan tafel zitten. Dit bleek een aanwinst voor ons DementieNet.

Het mooie aan ons netwerk is dat wij elkaar als collega’s zien. We werken graag met elkaar samen, ondanks dat we bij verschillende organisaties werkzaam zijn. We hebben korte lijntjes, iedereen kent elkaar en je weet vaak snel bij wie je moet zijn.”

Mooi voorbeeld van samenwerking
Onlangs was een bezoeker erg onrustig: meneer ging erg vaak naar het toilet. Dankzij ons DementieNetwerk kon dat gerapporteerd worden in het huisartsensysteem. Het zorgde ervoor dat de praktijkondersteuner huisarts (POH) thuis een kijkje ging nemen. Er werd een blaasontsteking geconstateerd en daarom kon dezelfde dag nog een antibioticakuur voorgeschreven worden.

Op dit moment onderzoeken wij hoe we binnen ons DementieNet omgaan met de multidisciplinaire overleggen (MDO). Door dit samen op te pakken, is er ook meer draagvlak. Zo hebben wij al verschillende casussen/onderwerpen samen behandeld, bijvoorbeeld over zorgmijders en crisisopnames.

Van Glanerbrug naar Enschede
Omdat DementieNet Glanerbrug al mooie resultaten boekt, heeft Liberein (de organisatie waar het ontmoetingscentrum onder valt) besloten om ook een DementieNet in het centrum van Enschede te starten. Op 14 juni 2018 is de aftrap en er is al veel belangstelling voor dit netwerk. Naast het ontmoetingscentrum Binnenstad heeft ook de dementieketen Twente zich hierbij aangesloten. Hopelijk wordt DementieNet ’t Centrum net zo succesvol.”