Onderzoek naar financiële impact van netwerk Wijchen

05-01-2017

Meetbare verbetering kwaliteit
Op dit moment begeleidt en traint DementieNet 20 lokale zorgnetwerken voor een periode van twee jaar. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Al na een jaar is er vooruitgang meetbaar bij de deelnemende netwerken. Denk hierbij aan betere signalering van dementie, meer diagnostiek door de huisarts zodat mensen niet speciaal naar het ziekenhuis hoeven en een afname van crisissituaties.

Financiële effecten
DementieNetwerk Wijchen onderzocht de financiële effecten van deze integrale zorgaanpak. Zij werken volgens de Easycare-methode. Easycare is een werkwijze waarbij zorgverleners samen met kwetsbare ouderen en hun naasten de gezondheidssituatie in kaart brengen. Samen besluiten zij wat er nodig is om problemen op te lossen. Dit geeft de oudere meer regie over zijn of haar zorg en daardoor sluit de zorg beter aan op de zorgbehoefte.

Adviesbureau Eris Advies berekende de financiële impact van DementieNetwerk Wijchen aan de hand van een maatschappelijke prijslijst met de methode Effectencalculator. Het onderzoek beslaat de zorgkosten voor 14 dementiepatiënten over een periode van 3,5 jaar. De onderzoekers maakten een inschatting van de kosten die zonder DementieNetwerk gemaakt zouden zijn. Zij vergeleken dit bedrag met de zorgkosten die gemaakt zijn mét DementieNetwerk Wijchen. Daaruit bleek een besparing van € 600.000,-. Naar aanleiding van deze bevinding verscheen er in het Algemeen Dagblad een uitgebreid artikel. U vindt de verkorte versie van het artikel op de website van het AD.

Lees het volledige onderzoeksrapport.