Onderzoek in tijden van corona

29-06-2020

Onderzoek doen in de dementiezorg is moeilijk in tijden van corona. Nieuwe dataverzameling betekent contact met de kwetsbare doelgroep. En dat vermijden we liever als het niet echt nodig is. Daarom hebben we in totaal 8 studenten ingeschakeld om relevante kennis te verzamelen, voornamelijk op basis van bestaande literatuur en met behulp van reeds verzamelde data.

Digitale interprofessionele communicatietools, zoals VIP-live en OZO
Twee stagiaires doen literatuuronderzoek naar de effecten van het gebruik van zulke tools en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn in het gebruik ervan.
Daarnaast interviewen twee stagiaires DementieNet professionals en mantelzorgers over hun ervaringen met het gebruik van dergelijke tools en wat nodig zou zijn voor bredere implementatie.

Herkennen van dementie door huisartsen
Drie studentes onderzoeken de dossiers van ouderen die zijn verwezen naar de geheugenpoli van het Radboudumc. Ze kijken hierbij in de verwijsbrieven van de huisartsen en hoe goed de informatie die daarin staat, voorspelt wat de uiteindelijke diagnose zal zijn. We hebben speciale aandacht voor de groep mensen met een uiteindelijke diagnose dementie die op de geheugenpoli geen aanvullend onderzoek krijgen. Deze groep zou dus ook goed in de eerstelijn gediagnosticeerd kunnen worden. De studenten gaan na hoe deze patiënten en de huisartsen die ze insturen zich kenmerken.

EasycareTOS
Tot slot onderzoekt een student hoe goed de huisarts kan inschatten hoe zijn oudere patiënt cognitief functioneert in vergelijking met een uitgebreid oordeel door de geriater. Vervolgens onderzoekt de student bij welke patiëntkenmerken huisartsen het vaker goed of juist fout inschatten. Hiervoor gebruikt hij gegevens van de EasycareTOS studie, die circa 10 jaar geleden in Nijmegen is uitgevoerd.