Nieuwe set kwaliteitsindicatoren

23-05-2019

Hoe meten we kwaliteit van dementiezorg? Welke indicatoren zijn relevant voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Op welke aspecten kunnen we in de hulpverlening echt het verschil maken? En hoe kunnen we de set van indicatoren beperken tot de kern, zodat deze geen administratief monster wordt? Dit waren de vragen die aan bod kwamen bij de ontwikkeling van een nieuwe set kwaliteitsindicatoren.

Oude set geoptimaliseerd
Jaarlijks wordt een registratiebestand ingevuld, waarbij per patiënt zes kwaliteitsindicatoren worden uitgevraagd. Hiervan krijgen de netwerkdeelnemers een terugkoppeling in de vorm van een spinnenweb. We merkten op dat deze set nog niet optimaal is. Een aantal netwerken bevestigden dit. We wilden de kwaliteit van zorg niet alleen meten op patiëntniveau, maar ook op netwerkniveau en op het niveau van de persoon met dementie en zijn mantelzorger (wat levert het zorgproces hen op?).

Nieuwe set ontwikkeld met zorgverleners en mantelzorgers
In juni 2018 hebben we met een groep zorgverleners nagedacht over relevante vragen. Daar is een lijst met indicatoren uit gekomen, welke we via een digitale vragenlijst hebben verstuurd. Hier hebben we meer dan 100 reacties op ontvangen! Vervolgens zijn de resultaten besproken met een groep zorgverleners en mantelzorgers en zijn de indicatoren die nog ontbraken op een rij gezet.

Samen met het DementieNet onderzoeksteam en OCE Nijmegen is de uiteindelijke indicatorenset samengesteld. De kunst was om de set zo klein mogelijk te houden, zodat het makkelijk in te vullen is per patiënt. We hebben de indicatoren ingedeeld in verschillende categorieën namelijk: kwaliteit van zorg, welzijn, netwerkzorg en doelmatigheid (kosten).

Pilot in twee DementieNetten
Inmiddels wordt deze set getest in twee netwerken. De eerste reacties zijn positief! Met de nieuwe indicatoren kan beter geïnventariseerd worden hoe het netwerk presteert. We gaan de nieuwe set aan de hand van de eerste ervaringen verder optimaliseren en hopen deze na de zomer van 2019 in alle netwerken te gebruiken.