Nieuwe netwerken gestart in OCE regio

29-06-2017

Sinds dit voorjaar trekken wij samen met OCE Nijmegen op in het ondersteunen van multidisciplinaire netwerken. Inmiddels is vanuit vijf huisartsenpraktijken een netwerk gestart op basis van de DementieNet aanpak: Kroese en de Maat in Beuningen, Het Meijhuis in Nijmegen Dukenburg, Wilhelminasingel in Nijmegen Centrum, Beurskens in Wijchen en het Dokterscentrum in Wijchen. Vanaf september start nog een aantal andere netwerken. Ze gaan aan de slag met het ontwikkelen van organisatiekracht om het ouderenzorgprogramma te implementeren in de praktijken.

Hoe pakken we dit aan?
We voeren gesprekken met de huisartsenpraktijken om de wensen en behoeften op het gebied van ouderenzorg te bespreken. Daarna vormen we een netwerk met de betrokkenen. Zij organiseren een startbijeenkomst om kennis te maken en elkaars competenties te bespreken. En ze bespreken welke factoren belangrijk zijn om de samenwerking te laten slagen. Tot slot kiest het netwerk een eerste verbeterpunt om mee aan de slag te gaan.

Heldere werkafspraken
Voorbeelden van verbeterpunten zijn: het opzetten van een MDO, het beter in beeld krijgen van kwetsbare ouderen of werken met een gedeeld zorgplan. Op basis van het verbeterpunt stellen OCE Nijmegen en DementieNet gezamenlijk een verbeterplan op waarin heldere werkafspraken zijn geformuleerd. De praktijken gaan hiermee aan de slag en na ongeveer zes maanden wordt het verbeterpunt geëvalueerd. Zodoende zetten we op een overzichtelijke en stapsgewijze manier de ouderenzorg op.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze samenwerking en/of heeft u interesse om deel te nemen? Dan kunt u contact opnemen met Minke Nieuwboer: Minke.Nieuwboer@radboudumc.nl.