Netwerkdeelnemer aan het woord | Tamara van de Griendt

04-05-2017

Even voorstellen
"Ik ben Tamara van de Griendt en ik werk als ergotherapeut bij zorgorganisatie Liberein. Liberein begeleidt in elke fase van het ouder worden en zij biedt gespecialiseerde dementiezorg. Als ergotherapeut kom ik bij mensen thuis. Daarnaast zie en begeleid ik mensen die in het verpleeghuis zijn opgenomen met een WLZ indicatie. Zij hebben bijvoorbeeld problemen in het handelen door een somatische oorzaak. Of zij hebben moeite met het uitvoeren van activiteiten door een cognitieve beperking.

Aan de slag als netwerkverbinder
In ons netwerk Glanerbrug heeft in april 2016 de startbijeenkomst van DementieNet plaatsgevonden. In de drie voorafgaande maanden hebben we geprobeerd een brede groep mensen te interesseren en inspireren om deel te nemen aan dit mooie project. Ik ben in eerste instantie alleen als netwerkverbinder gestart. Later heeft collega Karin Koers, werkzaam in ontmoetingscentrum Glanerbrug, zich bij mij gevoegd en sindsdien trekken we samen op als netwerkverbinder.

Samen organiseren wij de netwerkwerkbijeenkomsten. De onderwerpen hiervan stellen we als netwerk vast; de vorm waarin het onderwerp gegoten wordt, werken we als netwerkverbinder uit. Tijdens de bijeenkomsten zorgen Karin en ik ervoor dat alle disciplines aan bod komen. Daarnaast onderhouden we contacten met de ketenregisseurs van zorgketen Dementie Twente. Tevens onderzoeken we of en hoe we de DementieNet aanpak in netwerk Glanerbrug na 2017 kunnen borgen en wellicht verder kunnen uitrollen in de ketenzorg.

Zorgprofessionals weten elkaar beter te vinden
Ons netwerk is vrij groot (19 deelnemers) en zeer divers: praktijkondersteuner huisarts ouderenzorg , HAGRO manager huisartsengroep Glanerbrug, wijkverpleegkundigen (van drie verschillende zorgaanbieders), casemanagers, wijkcoach, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist, medewerker ontmoetingscentrum, ketenregisseur Dementie Twente. Door deelname aan DementieNet zijn deze (zorg)professionals bij elkaar gebracht. Tevens weten zij elkaar gemakkelijker te vinden. De sociale kaart is opgesteld en inzichtelijk gemaakt, zodat zorgaanbieders- en diensten snel in te schakelen zijn bij een vraag of knelpunt. En we hebben door scholing onze deskundigheid met betrekking tot zorgmijders vergroot.

Verbeterpunten
In 2017 staat het verbeteren van de communicatie centraal:

  • Communicatie tussen praktijkondersteuner huisarts, casemanager en cliënt.
  • Communicatie in het netwerk van de patiënt/cliënt.
  • Communicatie over het gezamenlijk behandelplan.


We zijn momenteel bezig met de mantelscan. We willen voor iedereen inzichtelijk maken hoe het netwerk, zowel professioneel als informeel, rondom de cliënt en de mantelzorger er uit ziet, wat diens krachtbronnen zijn en waar de zwakke plekken zitten. Door deze informatie met elkaar te delen, voorkom je dat telkens dezelfde vragen gesteld worden aan de cliënt. En je kunt doelmatiger de vraag van de cliënt beantwoorden. In het najaar evalueren we deze werkwijze in een netwerkbijeenkomst en kijken we of de cliënt hier inderdaad bij gebaat is.

In de tweede helft van 2017 gaan we ons richten op het KOS: het Keten Ondersteunend Systeem. Het KOS  is een middel om elkaar als zorgverleners veilig en eenvoudig te bereiken. Middels het KOS kunnen we niet alleen rapportages en informatie uitwisselen, het biedt ook de mogelijkheid om naar elkaar door te verwijzen. En we kunnen op deze manier een gezamenlijk zorgplan maken. We verwachten zo beter te kunnen samenwerken, waardoor we cliënten sneller kunnen helpen.

Het begint met verbinden
De meerwaarde van DementieNet  is volgens mij in eerste instantie het verbinden van de juiste personen, zodat de zorgvraag van de cliënt en diens mantelzorger snel en zo goed mogelijk kan worden beantwoord. Dat verbinden, daar begint het mee: elkaar vertrouwen, elkaar weten te vinden over de grenzen van je eigen organisatie heen en weten wat de kracht van je collega-netwerker is. Dat doet DementieNet op een mooie en constructieve manier.

Door het stellen van gezamenlijke doelen om de zorg zo optimaal mogelijk te maken, vergroten we de kennis en vaardigheid van iedere deelnemer. Maar ook van ons als groep. En we worden gestimuleerd meer samen te werken en elkaar op te zoeken. DementieNet ondersteunt dit. De meting met behulp van kwaliteitsindicatoren laat ons zien waar we al goed op weg zijn, maar ook waar nog verbeterpunten liggen. Hier baseren we met name onze doelstellingen op."