Netwerkdeelnemer aan het woord | Marga Jeuken

29-06-2017

Even voorstellen
"Ik ben Marga Jeuken en ik werk als coördinator en wijkverpleegkundige bij TVN-zorgt. Ik heb de inservice opleiding A gevolgd. Daarna heb ik jaren in het ziekenhuis gewerkt. Sinds 2001 werk ik in de thuiszorg en ik heb pas geleden mijn HBO-V opleiding afgerond.

Multidisciplinaire samenwerking in dementiezorg
Eind 2015 hebben wij in de wijk Hazenkamp het DementieNetwerk opgestart. Ik ben toen gevraagd als netwerkverbinder. Omdat ik samenwerken in de zorg belangrijk vind, heb ik ja gezegd. Op dat moment was ik nog bezig met de HBO-V opleiding. Mijn afstudeerproject ging over multidisciplinaire samenwerking in dementiezorg in de wijk Nijmegen Hazenkamp. Ik heb dit onderzoek samen met een medestudent binnen het netwerk verricht. Hierbij stond de volgende vraag centraal:

“ Hoe kunnen de deelnemers in het DementieNet wijk Hazenkamp Nijmegen, de zorg van de dementerende cliënten en diens mantelzorgers in deze wijk op elkaar afstemmen zodat de zorg zo optimaal mogelijk aansluit op de behoeften van deze cliënten en mantelzorgers?”

Weet elkaar te vinden
Er zijn veel disciplines betrokken bij de cliënt met dementie. Zij (en hun mantelzorgers) krijgen met veel zorg- en welzijnsmedewerkers te maken. Het is belangrijk dat deze disciplines met elkaar samenwerken, zodat de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Het is dus van belang dat je elkaar goed weet te vinden. Zorg ervoor dat er een multidisciplinair zorgplan is en dat de informatie voor de cliënt en diens mantelzorger duidelijk is. Als netwerkverbinder wil ik mij hier graag voor blijven inzetten.

Meer oog voor welzijn
Doordat we elkaar beter weten te vinden, is onze samenwerking verbeterd en kunnen we de zorg optimaal afstemmen op de cliënt. Tegelijkertijd is er meer oog voor welzijn. Op dit moment ontwikkelen wij een sociale kaart voor de wijk Hazenkamp. Als dit is afgerond, onderzoeken we of een folder van ons DementieNet meerwaarde heeft voor de cliënt en zijn mantelzorger.

Meerwaarde ervaringskennis
Wij volgen als netwerk diverse DementieNet trainingen. Tijdens deze scholingen vergroten wij onze kennis en leren we van elkaar. Voor mij sprong de scholing "Gezamenlijke besluitvorming en doelbepaling bij dementie" er uit. Geen enkele cliëntsituatie is hetzelfde, wat vraagt om persoonsgerichte oplossingen. We kregen hier bruikbare tips voor. Maar wat mij vooral is bijgebleven, is het verhaal van de mantelzorger: hij vertelde over de oplossingen die hij had bedacht om het leven van zijn vrouw met dementie zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken."