Netwerkdeelnemer aan het woord | Kevin van Elst

13-12-2017

Een mooie combinatie tussen huisarts en wijkverpleging
Ik ben Kevin van Elst en ik ben werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Bemmel 2. Als aandachtsvelder dementie ben ik onder andere bezig met het bewaken en ontwikkelen van goede dementiezorg binnen ons team. Ik was reeds betrokken als deelnemer aan het DementieNet in Bemmel. Toen een van de netwerkverbinders vertrok, heb ik me aangemeld als opvolger. Samen met huisarts Mariëlle Langerwerf geeft dit een mooie combinatie tussen huisarts en wijkverpleging, om zo het netwerk verder te ontwikkelen.

Alle neuzen dezelfde kant op
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van verbeterpunten. Daarnaast zijn er scholingen geweest in vroegsignalering en samenwerking en is er een gestructureerd periodiek overleg (GPO) opgezet. Het GPO is een goede overlegvorm om kwetsbare ouderen en dementerenden een duidelijk integraal zorgplan aan te bieden. Er wordt op een vast tijdstip en op een efficiënte manier met de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige overleg gevoerd, waarbij een coördinator voorgesteld wordt. De problemen worden volgens de SFMPC methodiek in kaart gebracht, zodat de betrokkenen weer verder kunnen. Met alle neuzen dezelfde kant op!

Een gezamenlijk zorgpad
De meerwaarde van een netwerk als DementieNet is voornamelijk dat je elkaar en elkaars professie beter leert kennen. Op dit moment werken we hard aan het vastleggen van de samenwerkingsafspraken. Vooral de vraag ‘wie doet wat’ is de afgelopen jaren regelmatig teruggekomen. Met ondersteuning vanuit DementieNet is er nu een zorgpad in ontwikkeling, specifiek voor Bemmel. Hierbij hebben alle organisaties van wijkverpleging en een huisartsenpraktijk zich aangesloten. Hopelijk kunnen we met dit zorgpad de samenwerking nog beter laten verlopen en uiteindelijk uitbreiden naar de andere disciplines die in Bemmel actief zijn.

Ruimte voor verdieping
Het DementieNet in Bemmel is nu in de fase dat het netwerk gevormd is. Het leuke hiervan is, dat er ook ruimte is gekomen voor andere onderwerpen dan samenwerken en organiseren van zorg. Zo is er pas geleden een themabijeenkomst georganiseerd over levenseinde, door huisarts Mariëlle Langerwerf en specialist ouderengeneeskunde Marieke Meeuwis. Dit levert voor het hele netwerk weer nieuwe inzichten op.

De komende tijd zullen we ons richten op het verder ontwikkelen van de samenwerking en het gebruik van ICT hierbij, maar ook op het aanbieden van themabijeenkomsten voor verdieping.