Netwerkdeelnemer aan het woord | Fem Groen

19-06-2018

Even voorstellen
Mijn naam is Fem Groen en ik werk als ouderenadviseur vanuit Sterker sociaal werk in het Sociaal Wijkteam in Nijmegen Dukenburg en Lindenholt. Ik voer de zogenaamde keukentafelgesprekken: aan de hand van zorgvragen bezoek ik de oudere bij hem of haar thuis. Als het gaat om ouderen met dementie, maak ik dikwijls een afspraak met de oudere en mantelzorger of zorgverlener. Samen bespreken we de vragen en ik informeer hen over de mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn.

Zorg en welzijn in evenwicht
Ik ben nu ruim 2 jaar aangesloten bij het DementieNet in Nijmegen Dukenburg. Ik ondersteun daar Betsie Lomme (zorgtrajectbegeleider), zij is betrokken vanaf het eerste uur. Zo nodig vervang ik haar als ze afwezig is. Deelname aan het DementieNet bevordert de expertise op het gebied van zorg en welzijn in het netwerk. De levensgebieden van ouderen kunnen nu vanuit diverse invalshoeken benaderd en besproken worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het aanbod in een wijk: welke zorg- en welzijnsactiviteiten zijn er? En missen we nog iets?

Meer verbinding in de wijk
Sinds deelname aan het DementieNet programma weet men elkaar beter te vinden. Dit geldt voor hulpverleners onderling, maar ook voor bewoners in de wijk: het wordt steeds duidelijker bij welke hulpverleners je terecht kunt. Informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dementie wordt vaker gedeeld. Zo is er een vroeg signaleringkaart ontwikkeld en verspreid onder hulpverleners in de wijk. En hebben we een sociale kaart gemaakt met namen van hulpverleners met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt over dementie. Deze kaart is terug te vinden op de website www.wegwijzer024.nl.   

Daarnaast zoekt DementieNet Dukenburg naar verbinding, bijvoorbeeld door scholing aan te bieden aan professionals of vrijwilligers. Of door organisaties uit te nodigen in ons overleg om ons te informeren, bijvoorbeeld over zorgrobot Tessa: een klein hulpje in huis dat ondersteunend kan zijn bij het dagelijks leven.

Een veilige omgeving voor mensen met dementie
Doordat we een DementieNet vormen, is er commitment van de netwerkdeelnemers en worden we gesteund door onze eigen organisaties om hier uren voor vrij te maken. Het is prettig dat je kennis en ervaringen met elkaar kunt delen. Het is een waardevolle aanvulling dat ook een bewoner deelneemt aan ons overleg. We staan open voor nieuwe contacten, om te  voorkomen we dat we een eilandje worden.  

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de wijkbewoners bekend zijn met dementie en dat ze weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Zodat uiteindelijk mensen met dementie veilig en langer thuis kunnen blijven wonen.

Vroegsignalering en AutoMaatje
Op dit moment werken we samen met het Sparkcentrum in Dukenburg. Hier kunnen we zorg- en welzijnsvragen voorleggen, die vervolgens onderzocht worden door studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. DementieNet Dukenburg heeft een rol in de begeleiding en ondersteuning van deze studenten. Zij ontwikkelen op dit moment een trainingsmodule over vroegsignalering bij mensen met dementie. Dit wordt bij de STIP en welzijnsprofessionals in de wijk uitgevoerd, omdat bleek dat de huidige voorlichting over vroegsignalering niet goed aansloot bij vrijwilligers van STIP.

Tevens hebben de studenten onderzocht welke activiteiten dementievriendelijk zijn in Dukenburg. Ze gaan nu onderzoeken hoe ouderen bij deze activiteiten kunnen komen. Samen met een bewoner en de Gezondheidsmakelaar van de GGD wordt gekeken of ‘AutoMaatje’ een oplossing kan zijn.