Netwerkdeelnemer aan het woord | Èlja de Wildt & Mirna Reijmers

17-08-2017

Even voorstellen
"Ik ben Mirna Reijmers en ik ben 23 jaar oud. Ik werk sinds 2015 als verpleegkundige in de wijk bij ZZG zorggroep in team Beek-Ubbergen. Daarnaast ben ik aandachtsvelder dementie."
"En ik ben Èlja de Wildt, ik ben 63 jaar oud. Ik ben sinds 2008 werkzaam als zorgtrajectbegeleider dementie bij Netwerk 100. Van huis uit ben ik wijkverpleegkundige."

Taakverdeling: organisatie vs. communicatie
"Sinds 2016 doen wij als netwerkverbinders mee met DementieNet. Mirna regelt voornamelijk organisatorische zaken, zoals planning rondom cliënten en het MDO. Èlja regelt de communicatie met de verschillende disciplines en stemt met hen af. Daarnaast zijn wij inhoudelijk betrokken bij het MDO voor cliënten met dementie. Wij gebruiken hierbij een planning en samenvatting op basis van het SFMPC model. Ook voegen wij de cliënten in het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) toe. Tijdens het MDO bespreken we de patiëntsituaties altijd samen met de zorgtrajectbegeleider, huisarts en wijkverpleegkundige.

Betere afstemming met collega’s en familie
Naar onze mening zijn de organisatorische zaken rondom het MDO verbeterd sinds wij ons hebben aangesloten bij DementieNet. Dit geldt ook voor het gezamenlijk zorgplan middels ZWIP. Voorheen waren deze zaken onduidelijk geregeld of werd er weinig aandacht aan besteed. Wij merken nu dat de afspraken vanuit het MDO beter vastgelegd worden in een samenvatting en in het ZWIP. Hierdoor kunnen we ook beter afstemmen met de verschillende disciplines en met de familie van de cliënt. Naast zorg krijgen wonen en welzijn ook een plek in het zorgplan.

Vergroten medicatieveiligheid
Sinds april 2017 richten wij ons in ons netwerk op medicatieveiligheid bij cliënten met dementie. Marlies Roosendaal en Irene Kurvers (aandachtsveld Kwaliteit in het team Beek-Ubbergen) merkten dat er veel fouten rondom medicatie worden gemaakt, juist bij deze cliëntengroep. Het verbeteren van de medicatieveiligheid werd een verbeterpunt voor ons DementieNet.

In september starten we met een 0-meting in het team van Beek-Ubbergen. Na de meting gaat het hele team aan de slag met verschillende interventies op het terrein van medicatieveiligheid binnen de wijkverpleging (denk bijvoorbeeld aan screening van meldingen). In het team van Berg en Dal vindt ook een 0-meting plaats, waarna geen interventies volgen. Dit om de resultaten te kunnen vergelijken. Huub Schuwer, casemanager dementie, is de contactpersoon van het onderzoek in Berg en Dal.

Coaching en training
Een van de meerwaarden van DementieNet is de coaching door de coördinatoren van het project. Zij stimuleren ons in onze rol als netwerkverbinder. Ook de scholingen en bijeenkomsten met andere netwerkverbinders zijn waardevol. Hierdoor kunnen we onze kennis en ervaring uitwisselen.

Wij hebben beiden diverse scholingen en bijeenkomsten van DementieNet gevolgd. De leiderschapstrainingen vonden wij het meest zinvol, omdat we hier hebben geleerd om verschillende disciplines bij ons DementieNetwerk te betrekken. En wij hebben onze rol als netwerkverbinder verbeterd."