Multidisciplinaire digitale communicatietools voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

11-09-2020

De afgelopen maanden hebben Janiek Hendriks en Anne van den Aker, beiden laatstejaars Geneeskunde student, onderzoek gedaan naar de implementatie en het gebruik van multidisciplinaire digitale communicatietools. Deze tools kunnen mogelijk een aanvulling zijn op de huidige consulten en overleggen in de huisartsenpraktijk.

Belangrijke factoren voor succesvolle implementatie
Er is gekeken naar factoren die belangrijk zijn voor succesvolle implementatie en wat tot nu toe de effecten zijn van het gebruik van deze tools in de dagelijkse praktijk. Uit literatuuronderzoek blijkt dat met name de volgende factoren belangrijk zijn: toegankelijkheid voor alle relevante disciplines van de zorg, actief gebruik van de tool, een educatieprogramma en ondersteuning en frequente evaluaties. Ook blijkt dat de implementatie van multidisciplinaire tools een complex proces is.

Verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg
De literatuur over de effecten van het gebruik van digitale tools is beperkt. Uit de beschikbare literatuur bleek dat het gebruik van de tools kan leiden tot een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Verder lijken er positieve veranderingen op te treden in klinische uitkomstmaten zoals ADL, BMI en bloedglucose. Mogelijk komt dit door de verbeterde samenwerking tussen disciplines, of doordat de patiënt zelf bewuster met zijn gezondheid bezig is. Meer onderzoek is nodig om deze effecten te bevestigen. 

Vervolgonderzoek naar effectiviteit
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de zorgverleners en mantelzorgers erg tevreden zijn over het gebruik van de tools. Ondanks deze voorzichtig positieve effecten, is het belangrijk om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van het gebruik van deze tools. Het heeft namelijk zeker potentie om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.