Meer grip op dilemma's door symposium

01-11-2017

‘Nu kan ik me veel beter voorstellen hoe een patiënt cognitieve problemen kan ervaren’. Dit was één van de vele inzichten tijdens Wereld Alzheimer Dag. Professionals en mantelzorgers kwamen toen bijeen om nieuwe perspectieven op het gebied van dementiezorg met elkaar te delen. Zo ook in het Sanadome, waar het drukbezochte symposium ‘Kijken door de caleidoscoop’ plaatsvond. Wij delen graag enkele inspirerende inzichten met u.

Hoe is het om zelf cognitieve problemen te hebben?
Ingrid Santen (oud-mantelzorger) gaf de boodschap mee om mantelzorgers vooral te benaderen als partner of als kind en niet als een “extra zorgverlener”. Jurgen Claassen (klinisch geriater) vertelde over een zinvolle behandeling van hypertensie na de diagnose dementie. En het verhaal van Karin Willemsen maakte nog de meeste indruk. Zij heeft in het verleden zelf te maken gehad met ernstige cognitieve problemen en zij deelde haar ervaringen met de deelnemers. Zo merkte ze in deze periode bijvoorbeeld dat ze erg gevoelig was voor de stemming van de mensen om haar heen. Zorg voor een rustige en persoonlijke benadering, was haar pleidooi. 

Wereld Alzheimer Dag 2018
In totaal bezochten 140 mensen het symposium. Men kon kiezen uit een ruim aanbod aan workshops, met deskundige trainers vanuit DementieNet, het Radboudumc  Alzheimer Centrum en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Naast mantelzorgers waren er verschillende professionals aanwezig: van huisartsen tot welzijnswerkers en van beleidsmedewerkers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot vrijwilligers bij de gemeente.

Door ruimte voor kennisuitwisseling en interactie raakten deelnemers opnieuw enthousiast over de zorg aan deze complexe doelgroep. Via deze website kunt u van een aantal workshops de PowerPoint presentatie downloaden. Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer! Noteer op 21 september 2018 dit symposium alvast in uw agenda.