Medewerking huisartsen en praktijkondersteuners bij onderzoek over diagnostiek bij geheugenklachten

19-05-2020

Vanuit DementieNet werkt Marieke Perry mee aan een project van Alzheimer Centrum Limburg over diagnostiek in de eerstelijn bij geheugenklachten. Voor een deelonderzoek binnen dit project vragen we de medewerking van huisartsen en praktijkondersteuners. In de huisartsendossiers wordt onderzocht hoe op dit moment de diagnostiek verloopt bij mensen die zich het afgelopen half jaar met geheugenklachten bij de huisarts hebben gemeld. Dit deelonderzoek draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van een keuzehulp voor patiënten met geheugenklachten en huisartsen. Thuisarts.nl heeft hier al interesse in getoond.

Deelnemen houdt in dat u als huisarts of praktijkondersteuner:

  • In het HIS patiënten selecteert met een ICPC P20 in het afgelopen half jaar.
  • Deze patiënten benadert met de vraag of zij akkoord gaan met het anoniem beschikbaar stellen van hun HIS gegevens via een informatiebrief met toestemmingsformulier.
  • Per deelnemende patiënt een korte vragenlijst (max. 5 min) invult over hoe u heeft gehandeld bij deze patiënt (de patiënt geeft hier toestemming voor).
  • Per deelnemende patiënt de gevraagde gegevens uit het HIS aanlevert (Probleemlijst/Episodelijst en het journaal van de consulten met ICPC code P20 (Geheugen-/Concentratie-/Oriëntatiestoornissen).
  • Facultatief: deelneemt aan een interview van 20 minuten om uw opvattingen over vroegdiagnostiek en gezamenlijke besluitvorming verder te verkennen. Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkeling van de keuzehulp.


Heeft u in deze corona crisistijd juist wat meer ruimte en bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op met Marieke.Perry@radboudumc.nl.