Mantelzorg monitor: app en dashboard

23-05-2019

Het DementieNet projectteam is de afgelopen periode samen met Medworq bezig geweest met de ontwikkeling van twee digitale instrumenten. Het gaat om de zogenaamde mantelzorg monitor app en het casemanager dashboard. Met deze instrumenten kan op tijd gesignaleerd worden of de thuissituatie bij mensen met dementie uit balans raakt.

Welzijn monitoren en crises voorkomen
Tijdens een bijeenkomst met zorgverleners, mensen met dementie en hun mantelzorgers is geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn met betrekking tot de instrumenten. Al snel kwam ‘mantelzorg volhoudtijd’ als belangrijk onderwerp naar voren. Mantelzorgers hebben vandaag de dag een belangrijke taak om thuiswonende mensen met dementie te ondersteunen. Dit kan tot forse overbelasting van mantelzorgers leiden. Met regelmatig een crisisopname van de persoon met dementie tot gevolg.

Hieruit ontstond het idee om de app en het dashboard te ontwikkelen. Met de app kan het welzijn van de mantelzorger gemonitord worden. Uiteindelijk kan daarmee een crisis voorkomen worden. De mantelzorg monitor app stuurt iedere dag één vraag naar de mantelzorger. De casemanager kan deze antwoorden monitoren en het verloop van de antwoorden over de tijd inzien.

Update: waar staan we nu?
Op dit moment wordt een eerste prototype ontwikkeld. In juni 2019 denken we met een aantal mantelzorgers en zorgverleners na over de inhoud van de app. De vragen in de app zullen gaan over volhoudtijd, belasting, coping, lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de persoon met dementie en de ervaren sociale steun. Wij houden u via de DementieNet nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.