Logopedische interventie bij dementie

22-08-2018

Frieda Debets (logopediste afdeling Revalidatie Radboudumc) is sinds 15 jaar betrokken bij taaldiagnostiek van dementie en coaching van betrokkenen. Ze heeft veel patiënten, partners en kinderen tools gegeven om samen op een betere manier met elkaar in gesprek te gaan. De essentie: een positieve benadering, voorkomen van stress in de communicatie en het behandelen van patiënt en partner samen. Een van die tools zijn de educatiekaarten: deze blijken een effectief hulpmiddel bij verandering in communicatie bij mensen met dementie. 

Inzicht verkrijgen in het ziektebeeld dementie
De kaarten zijn onderverdeeld over zeven thema’s in verschillende kleuren. De eerste drie thema’s geven inzicht in de werking van de hersenen, het ziektebeeld dementie, de werking van ons geheugen en onze taal. Deze informatie helpt de veranderingen in de communicatie te begrijpen.

Veranderingen in dagelijkse communicatie
In de thema’s vier tot en met zeven worden de meest voorkomende veranderingen in de dagelijkse communicatie voor zowel degene met dementie als de omgeving behandeld. Bij deze kaarten geeft de zorgverlener praktische tips om de communicatie te verbeteren. Deze tips kunnen altijd worden aangevuld met oplossingen van mensen met dementie en hun naasten.

Houvast door foto's
Telkens wordt de tekst geïllustreerd door een treffende foto. De foto’s geven houvast en bieden aanknopingspunten voor het gesprek. De educatiekaarten zijn tot stand gekomen in een proces van continue afstemming met mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals. In 2014 is het idee van de educatiekaarten bekroond met de MSD-care award.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de educatiekaarten dementie? Neem dan contact op met Frieda Debets via Frieda.Debets@radboudumc.nl