Kick-off training 'gestructureerd communiceren'

23-03-2017

De zogenaamde SBAR training helpt wijkverpleegkundigen de communicatie met huisartsen duidelijk en doelgericht te maken. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat deze communicatie soms moeilijk verloopt. SBAR staat voor:

Situation (situatie)
Background (achtergrond)
Assessment (analyse)
Recommendation (aanbeveling)

Het SBAR instrument kan aan iedere situatie aangepast worden. Aan de hand van een checklist kan de professional relevante patiëntgebonden informatie delen. De methode geeft een duidelijk kader voor deze informatie en de volgorde waarin daar het beste over gecommuniceerd kan worden. SBAR is in de ziekenhuissetting effectief gebleken: we onderzoeken nu of het voor de eerstelijn ook helpt om de communicatie te verbeteren. 

Eye-openers
Tijdens de rollenspellen kwamen verrassende eye-openers naar voren: inzicht in de rol en positie van de huisarts, maar ook in eigen attitude. Hoe structureer ik de informatie die ik wil overbrengen? Welke vragen kan ik stellen zodat de informatieoverdracht goed verloopt?

In totaal trainen we rond de 50 wijkverpleegkundigen in ongeveer 16 sessies. De eerste reacties zijn zeer positief.