Inzet specialist ouderengeneeskunde

02-07-2019

In vier netwerken zijn we gestart met een pilotproject over hoe we de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) kunnen optimaliseren. De netwerken Mook, Nijmegen-Hazenkamp, Beurskens (Wijchen) en Berg en Dal zijn inmiddels van start gegaan. 

Inzet bij probleemgedrag en diagnostiek
We gaan hierbij uit van de nieuwe leidraad van het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). In deze leidraad staan de taken van de SO benoemd met betrekking tot inzet bij probleemgedrag en dementie diagnostiek. De belangrijkste bevinding tot nu toe is dat er nog veel meer gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de SO.

Maak gebruik van elkaars expertise
Veel eerstelijns professionals zijn gewend om problemen in de zorg voor patiënten zelfstandig op te lossen. Daardoor maken ze soms te laat of te weinig gebruik van expertise van collega’s van andere disciplines. In de deelnemende netwerken is nu een aantal cliënten geïdentificeerd bij wie de huisarts, SO en zorgtrajectbegeleider de taken beter gaan verdelen.

Deelnemen aan de pilot?
Mocht je als netwerk interesse hebben in deelname, neem dan contact met ons op. Er is nog ruimte voor twee netwerken.