Deelnemers gezocht voor interviewstudie naar gezondheid en welzijn

09-03-2020

In 2019 is de afdeling Geriatrie van het Radboudumc gestart met een nieuwe studie naar sociale gezondheid bij mensen met dementie. In deze studie wordt door middel van interview-onderzoek gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op het welzijn en functioneren van mensen met dementie.

Positieve of negatieve invloed van sociale omgeving
Het onderzoeksteam wil graag de sociale gezondheid van mensen met dementie en de interactie met hun sociale omgeving in beeld brengen. Aan de ene kant kan de sociale omgeving een positieve invloed hebben op het welzijn en functioneren, anderzijds kan er ook een negatieve invloed zijn.

Een voorbeeld hiervan is dat iemand ontmoedigd kan worden om mee te doen aan (sociale) activiteiten, vanwege het stigma dat speelt bij dementie. Aan de andere kant kan de sociale omgeving iemand juist stimuleren, door hem of haar bij activiteiten te betrekken. Deze studie zal hier meer inzicht in geven en gaat na wat de achterliggende mechanismes zijn. Op basis hiervan kunnen interventies worden ontwikkeld om het functioneren van mensen met dementie positief te beïnvloeden.

Doelgroep
De studie vindt plaats van maart tot en met februari 2021. De doelgroep voor de interviewstudie zijn mensen met dementie, hun mantelzorger, een betrokken zorgprofessional en een andere persoon uit hun netwerk. Voor dit onderzoek worden in totaal 10 'cases' gezocht. Een case betreft dus een persoon met dementie en drie betrokkenen uit het netwerk.

Interesse?
Kent u vanuit uw werkveld mensen die mogelijk interesse hebben in deelname aan deze studie? Neem dan contact met ons op. Uw hulp hierbij wordt zeer gewaardeerd. Bij interesse of voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Eline Verspoor (promovendus en projectcoördinator) via Eline.Verspoor@radboudumc.nl.