GOUDmantel-project: betere dementiezorg thuis

17-03-2017

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers zouden kunnen helpen. Dit is ook de insteek van het GOUDmantel-project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers. Zij kunnen iets betekenen voor de mantelzorger van nu. 

Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning op maat
Mantelzorgers hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan in de zorg voor hun dierbare. Voor mantelzorgers is er veel informatie en ondersteuning beschikbaar. Toch ervaren ze dat deze ondersteuning niet ‘op maat’ is. Ze hebben vooral behoefte aan een luisterend oor en aan praktische oplossingen voor het omgaan met de naaste. Voor een mantelzorger kan een gesprek met een oud-mantelzorger, die situaties vanuit eigen ervaring (h)erkent, waardevol zijn. “Wijze raad van omstanders die zelf geen ervaring hebben met het verdriet werkt niet. Je voelt je dan erg eenzaam. Praten met lotgenoten met een lach en een traan werkt veel beter”.

Oud-mantelzorgers willen ondersteuning bieden
Onderzoekers van het project hebben gemerkt dat oud-mantelzorgers, na het gevoel van leegte dat zij na het overlijden van de naaste ervaren, vaak nog een betrokken rol als ervaringsdeskundige willen blijven vervullen. Zij weten als geen ander hoe zwaar de zorg voor de naaste kan zijn en kunnen als maatje fungeren. “Ik heb zoveel ervaren, ben ook tegen dingen aangelopen, dat is de moeite van het delen waard. Ik had graag ook zo iemand in mijn eigen proces gekend.“

Samen staan we sterker
Dit project ondersteunt mantelzorgers door direct en persoonlijk contact tussen mantelzorgers en oud-mantelzorgers te stimuleren, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te wandelen. Zo kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen en voelen zij zich gesterkt bij de zorg voor hun dierbare. De projectgroep sluit aan bij bestaande en nieuwe initiatieven in Nijmegen, de gemeente Maasgouw en in Enschede. En er vindt nauwe samenwerking plaats met een Expertgroep van enthousiaste mantelzorgers en oud-mantelzorgers.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project of wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op met Marjolein van der Marck (projectleider) van het Radboudumc afdeling Geriatrie, of telefonisch via 024-3619807.