Evaluatie pilotproject specialist ouderengeneeskunde

11-11-2019

Vier netwerken zijn dit jaar gestart met een pilotproject waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) binnen het netwerk structureel wordt vormgegeven. Het doel van dit project was om de taken van de SO, huisarts en zorgtrajectbegeleider beter te verdelen, zodat de expertise van deze professionals optimaal kan worden benut.

De netwerken Nijmegen-Hazenkamp, Beurskens (Wijchen), Mook en Berg en Dal maakten daarom structurele samenwerkingsafspraken voor SO’s, huisartsen en zorgtrajectbegeleiders tijdens een groepsbijeenkomst en gingen hier drie maanden mee aan de slag. Hierna werden deze SO’s, huisartsen en zorgtrajectbegeleiders geïnterviewd om te evalueren hoe zij het pilotproject hebben ervaren. Deze interviews zijn uitgevoerd en geanalyseerd door Janneke van Beusekom, onderzoeksstagiaire op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc.

Betere samenwerking tussen SO, huisarts en zorgtrajectbegeleider
In alle deelnemende netwerken ervaren de SO’s, huisartsen en zorgtrajectbegeleiders dat hun onderlinge samenwerking is verbeterd tijdens het pilotproject. Zorgverleners leerden elkaar beter kennen, waardoor ze elkaar laagdrempeliger voor overleg benaderden. Ook werd informatie beter met elkaar uitgewisseld. Bovendien werden ze door het project beter op de hoogte gebracht van elkaars mogelijkheden, waardoor taken efficiënt verdeeld konden worden. Veel zorgverleners verwachten dat deze samenwerking er in de toekomst voor zorgt dat crisissituaties voorkomen kunnen worden. 

Expertise van specialist ouderengeneeskunde
Tijdens het pilotproject werden SO’s intensiever dan voorheen ingezet binnen de netwerken, bijvoorbeeld door meer huisbezoeken te verrichten. In enkele netwerken leidde dit al tot een afname van verwijzingen naar het ziekenhuis. Volgens de betrokken zorgverleners was dit prettig voor de patiënten, omdat zij in de thuissituatie konden blijven en toch specialistische zorg ontvingen. De SO’s bleken kundig in het in kaart brengen van ingewikkelde problematiek, hadden brede ervaring met dementiezorg en communiceerden vaardig met patiënten.

Conclusie en vervolg
In dit pilotproject leidden structurele werkafspraken tussen SO’s, huisartsen en zorgtrajectbegeleiders tot nauwere samenwerking tussen deze zorgverleners en betere benutting van de beschikbare expertise in de eerste lijn. Een vervolgonderzoek is nodig om het effect van dit samenwerkingsverband op de langere termijn te ontdekken. Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via info@dementienet.com