Effect van online vragenlijst 'kennis en samenwerking' op functioneren van DementieNetten

29-10-2019

Manouk Kampschöer, onderzoeksstagiaire op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht of het functioneren van DementieNet-netwerken kon worden voorspeld aan de hand van de DementieNet-vragenlijst. Met dit onderzoek is nagegaan of er een verband bestaat tussen de houding en vaardigheden met betrekking tot samenwerking en dementie bij de start van een netwerk, en de netwerksamenhang en kwaliteit van zorg na twee jaar. Het doel: interventies beter afstemmen op de behoeften van een netwerk.

Methode
Voor dit onderzoek werd data gebruikt van 13 netwerken die minstens twee jaar actief zijn als DementieNet-netwerk. Bij de start van elk netwerk ontvingen de netwerkdeelnemers een digitale vragenlijst over kennis en samenwerking met betrekking tot dementie. De scores werden gegroepeerd in vier aspecten die van belang zijn bij de zorg voor mensen met dementie, namelijk de houding (1) en vaardigheden met betrekking tot samenwerking (2) en de houding (3) en vaardigheden met betrekking tot dementie (4). Daarnaast werd jaarlijks een interview gehouden met de netwerktrekkers, waarin een score werd gegeven aan de netwerksamenhang. Tot slot werd de kwaliteit van zorg bepaald aan de hand van een registratieformulier dat jaarlijks door de netwerken is ingevuld. 

Resultaten
Uit dit onderzoek blijkt dat een minder positieve houding ten opzichte van dementie leidt tot een betere kwaliteit van zorg geleverd door de DementieNet-netwerken. Het vergaren van meer kennis over dementie leidt ertoe dat professionals inzien dat de zorg rondom mensen met dementie lastiger en complexer is dan verwacht. Dit komt de kwaliteit van zorg vervolgens wel ten goede. De vaardigheden met betrekking tot dementie en de houding en vaardigheden met betrekking tot samenwerking bleken geen verband te hebben met de netwerksamenhang en de kwaliteit van zorg na twee jaar.

Het invullen en bespreken van de vragenlijst binnen het netwerk heeft vooral meerwaarde, omdat het netwerk zelf meer inzicht krijgt in de vaardigheden en meningen van netwerkdeelnemers. Daarnaast hebben we moeten concluderen dat het op basis van dit onderzoek niet mogelijk is om van tevoren passende interventies aan te bieden om de netwerksamenhang en kwaliteit van zorg te verbeteren.

Vervolg
Ondanks dat er geen relatie gevonden werd tussen de scores uit de vragenlijst en het functioneren van de netwerken, bleek dat er wel andere factoren van invloed zijn op de netwerksamenhang en de kwaliteit van zorg. Dit zijn bijvoorbeeld de samenstelling en de wisselingen binnen een netwerk. Het is niet mogelijk om hier invloed op uit te oefenen. Verder onderzoek zal inzicht moeten geven in de factoren die belangrijk zijn voor een goed functionerend netwerk.

Interesse in deze vragenlijst?
Wil je als netwerk meer inzicht krijgen in de vaardigheden en meningen van netwerkdeelnemers, op het gebied van samenwerken en dementie? Mail dan naar Dorien.Oostra@radboudumc.nl.