Effect van DementieNet aanpak op geïntegreerde zorg

03-09-2019

Anne Harmsen, onderzoeksassistent op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, onderzocht de effecten van de DementieNet aanpak op drie categorieën van geïntegreerde zorg, te weten de scope, het type zorg en de zogenaamde 'enablers'. Het doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen van de geïntegreerde zorg in een netwerk, om uiteindelijk de netwerkaanpak te verbeteren.

De categorieën
De eerste categorie (de ‘scope’) van de geïntegreerde zorg richt zich enerzijds op de wensen en behoeften van de individuele cliënt en anderzijds op de populatie. De tweede categorie is het ‘type’ geïntegreerde zorg. Denk hierbij aan het maken van werkafspraken binnen het netwerk of draagvlak van de organisaties waar de netwerkdeelnemers werken. De derde categorie betreft de zogenaamde ‘enablers’ van de geïntegreerde zorg, zoals het hebben van een visie binnen het netwerk. 

Methode
Binnen dit onderzoek is data gebruikt van 13 netwerken die al 2 jaar actief zijn. Jaarlijks hebben interviews plaatsgevonden met de netwerktrekkers: op basis daarvan zijn scores gegeven aan de verschillende categorieën van geïntegreerde zorg. Op deze manier is per netwerk een trend ontstaan die het verloop van het netwerk over twee jaar weergeeft. Deze trends zijn vervolgens verklaard met behulp van de interviews en de eigenschappen van de netwerken (bijvoorbeeld omgeving, grootte, samenstelling).

Resultaten
Met het onderzoek is aangetoond dat de DementieNet aanpak een positief effect heeft op de drie categorieën van geïntegreerde zorg. Succesfactoren voor dit effect waren bijvoorbeeld:

  • Het leren kennen van elkaars expertise,
  • de support en stimulans van de organisatie,
  • het hebben van een gedeeld communicatie systeem, een gedeelde visie/doelen en gedeeld leiderschap binnen het netwerk.


Factoren die een negatieve invloed hadden op de geïntegreerde zorg waren wisselingen in de netwerksamenstelling en het netwerktrekkerschap. Deze factoren lagen veelal buiten de invloed van het netwerk. Resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de effecten van de DementieNet aanpak als strategie van geïntegreerde zorg in de loop van de tijd. Daarnaast bieden de resultaten een suggestie voor meer geïntegreerde zorg in de vorm van netwerken voor verschillende patiëntcategorieën, zoals kwetsbare ouderen in het algemeen.

Vervolg
Dorien Oostra (PhD DementieNet) gaat nu verder met dit onderzoek: zij neemt nog meer netwerken mee in de analyse. Op dit moment verzamelt en verwerkt Dorien alle resultaten, die zij eind oktober presenteert op de Alzheimer Europe conferentie in Den Haag. Hopelijk kunnen we daar veel mensen inspireren en interesseren voor onze DementieNet aanpak en de onderzoeksresultaten!