Dementievriendelijke DementieNetten

03-09-2019

De projectgroep van DementieNet heeft onlangs kennis gemaakt met het enthousiaste projectteam van expertisecentrum ZET. ZET heeft net als DementieNet een netwerkaanpak ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze netwerken 'Dementievriendelijke gemeenschap' zijn verspreid in de meeste Brabantse gemeenten.

Mensen met dementie doen mee
De netwerkaanpakken van ZET en DementieNet zijn op hun eigen manier succesvol gebleken. Het overall-doel van beide aanpakken is dat mensen met dementie in hun eigen omgeving meedoen. Opname in een instelling vindt pas plaats op het moment dat dit acceptabel is voor de mens met dementie en hun mantelzorgers.

Grens tussen zorg- en welzijnsdomein
Voor beide netwerkaanpakken is het een uitdaging om de grens tussen het zorg- en welzijnsdomein en de samenleving te laten verdwijnen. Netwerken die zijn opgestart vanuit 'Dementievriendelijke gemeenschap' hebben moeite met het laten aansluiten van zorgpartners. Voor DementieNet geldt het omgekeerde: daar is het laten aanhaken van welzijnspartners/samenlevingspartijen en de gemeente het probleem. 

Samenwerking DementieNet en ZET
ZET en DementieNet gaan daarom samenwerken. Het doel: komen tot een integrale aanpak, gebruik makend van elkaar sterke kanten, waarbij zowel het zorg- als welzijnsdomein en andere maatschappelijke partners actief betrokken zijn. We willen er op deze manier voor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers hun leven kunnen blijven leiden zoals ze dat deden voordat de diagnose dementie werd gesteld.

Over een halfjaar willen we:

  • elkaars werkwijzen hebben gedeeld;
  • fondsen hebben geworven bij ZonMw voor het uitproberen van beide aanpakken in vier netwerken: DementieNet Berg en Dal doet al mee;
  • in vier netwerken beide aanpakken hebben geïmplementeerd.

Lijkt bovenstaande samenwerking u ook interessant voor uw eigen netwerk en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Minke Nieuwboer.