DementieNet in 2020

23-01-2020

DementieNet gaat in 2020 weer volop aan de slag met een aantal concrete plannen. Die gaan over: 

  • De doorontwikkeling van bestaande netwerken: we bereiden samen met een aantal netwerken de ZonMw fase 2 aanvragen voor. De netwerken kunnen in dit traject door middel van actieonderzoek hun verbeterplannen voor dementie en kwetsbare ouderen realiseren.
  • Kostenevaluatie DementieNet: Toine Remers (PhD student Radboudumc) gaat aan de slag met het meten van de financiële impact van de DementieNet-netwerkaanpak.
  • DementieNet én dementievriendelijk: we werken samen met Wij Zijn Zet aan betere integratie van zorg en welzijn in de netwerken.
  • Digitale tool voor het verzamelen van netwerkindicatoren: we organiseren op 1 april 2020 een pilot om het verzamelen van netwerkindicatoren te vereenvoudigen middels een nieuwe tool. We koppelen dit ook aan de monitoring van mantelzorgers, om vroegtijdig in te kunnen spelen op problemen die ontstaan. 
  • Scholing: momenteel bereiden we weer nieuwe masterclasses voor. Daarnaast zijn we al van start gegaan met de training 'Kleur bekennen' voor netwerktrekkers en -deelnemers en we organiseren uitwisselingsbijeenkomsten voor de netwerken die bezig zijn met de fase 2 aanvragen.
  • Wereld Alzheimer Dag: ook dit jaar organiseren we samen met het Radboudumc Alzheimer Centrum een symposium, dit keer over het thema 'Jong en Oud'.


Het is weer een hele lijst met activiteiten die we samen met jullie willen realiseren. Het projectteam heeft er zin in! Op naar een productief jaar, waarin we samen weer mooie resultaten hopen te behalen.