DementieNet in 2018

30-01-2018

Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent ook weer nieuwe plannen voor DementieNet. Het overkoepelende thema: verder uitbreiden van de netwerkaanpak en het organiseren van de “paraplu” die daarvoor nodig is.

Enkele baleinen van de paraplu zijn al klaar: een procesbeschrijving van stappen die je onderneemt om een netwerk te vormen, een compact overzicht met alle inhoudelijke trainingen die op de netwerk locatie gegeven kunnen worden, een flyer en vier nieuwe onderwerpen en programma’s voor de masterclasses. Verder blijven we in de bestaande netwerken meten en evalueren, om na te gaan hoe duurzaam de netwerkaanpak is. 

We gaan de ondersteuning van de netwerken op twee manieren aanvliegen:

  1. Een van onze ervaren adviseurs kan als netwerkcoach samen met een lokale netwerkverbinder een DementieNet-netwerk in de wijk opzetten of een bestaand netwerk activeren.
  2. Het is ook mogelijk dat iemand van een regionale zorgorganisatie getraind wordt om de rol van netwerkcoach in te vullen.

Tenslotte organiseren we het jaarlijkse DementieNet symposium op 21 september 2018 (Wereld Alzheimer Dag) en vindt op 19 april 2018 een terugkomdag voor netwerktrekkers plaats. Oftewel: u zult nog regelmatig van ons horen.