DementieNet gestart in Malden

08-03-2017

Anna Zwanenburg (wijkverpleegkundige Malderburch) en Bastiaan Plant (huisarts De Kroonsteen) zijn de initiatiefnemers in Malden. Zij hebben Buurtzorg Malden, ZZG zorggroep en Thuiszorg Malderburch bij het netwerk betrokken. Anna gaat als netwerkverbinder aan de slag. 

Startbijeenkomst en verbeterplan
Op 28 maart 2017 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de verbeterpunten geformuleerd. Samen met (wijk)verpleegkundigen, een huisarts en een zorgtrajectbegeleider werken we vervolgens aan een verbeterplan. Meer informatie vindt u onder het kopje 'netwerken'.