DementieNet aanpak landelijk in de belangstelling

01-05-2019

DementieNet organiseerde op 11 maart 2019 met ZonMw een bijeenkomst over lokale netwerkzorg voor kwetsbare ouderen. Daaruit blijkt dat onze aanpak op een warme belangstelling kan rekenen van ZonMw en andere landelijke partners. Op de website van ZonMw vindt u naast het verslag ook meer informatie over subsidiemogelijkheden en relevante programma’s binnen ZonMw.