Trainingsmateriaal

Op deze pagina vindt u de scholingsmaterialen die tijdens DementieNet bijeenkomsten zijn gebruikt, bijvoorbeeld PowerPoint presentaties en artikelen. 

Masterclasses

Jonge mensen met dementie (05-12-2019)
Presentatie mw. E. Prins, gedragsproblemen
Presentatie dhr. J. van der Borgh, kenmerken jonge mensen met dementie
Presentatie mw. S. Bolder, zorgaanbod jonge mensen met dementie
Overzicht aanbod in regio Nijmegen voor jonge mensen met dementie

Paramedische interventies (05-11-2019)
Presentatie mw. M. Thijssen, ergotherapie
Presentatie mw. F. Debets, logopedie
Presentatie mw. A. Laurentzen en K. Coppus, geriatriefysiotherapie

Oudere migranten met dementie (25-03-2019)
Presentatie mw. S. Aoulad Baktit, bewustwording
Presentatie mw. J. van den Broeke, signalering en diagnostiek

Palliatieve zorgaspecten bij dementie (17-01-2019)
Presentatie mw. M. Perry, advance care planning
Presentatie mw. M. Hensing, signalering en terminale zorg

Complexe zorgsituaties bij dementie
Presentatie mw. T. Jacobs, de zorgwekkende zorgmijder
Presentatie mw. L. Theunisse, rijvaardigheid
Presentatie mw. M. Willems, ouderenmishandeling
Stappenplan bij onbegrepen gedrag

Gezamenlijke besluitvorming en doelbepaling
Presentatie mw. T. Jacobs, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Presentatie mw. M. van de Pol, kaderhuisarts en docent

Dementiediagnostiek in de eerstelijn
Presentatie mw. M. Perry, huisarts-onderzoeker
Presentatie mw. R. Komen, huisarts en SO

Onbegrepen gedrag bij dementie
Presentatie mw. M. Jozen, verpleegkundig specialist ouderen

Vroege signalen
Presentatie dhr. J. Oudenes, verpleegkundig consulent afdeling Geriatrie


Congressen en symposia

21 september 2017 | Kijken door de caleidoscoop
Presentatie mw. A. van Strien, probleemgedrag bij dementie
Presentatie GOUDmantel project
Presentatie mw. L. Theunisse, SBAR methode
Link naar ervaringsdeskundigheid Pieter de Boer
Presentatie dhr. B. Tilburgs, advance care planning

17 oktober 2016 | Van Bedoeling naar Resultaat
Presentatie dhr. P. Roelfsema, senior beleidsmedewerker VWS
Presentatie mw. S. Grol, beleidsadviseur en onderzoeker
Presentatie dhr. M. Olde Rikkert, klinisch geriater en hoogleraar
Presentatie mw. M. van Bemmel, docent HAN