Paramedische interventies | 9 november 2020

Duur
13.00-16.30 uur
Voor wie
zorgtrajectbegeleiders/casemanagers, praktijkondersteuners huisarts, wijkverpleegkundigen, huisartsen en andere geïnteresseerden
Aantal deelnemers
25

Deze scholing is helaas uitgesteld vanwege het coronavirus. Binnenkort volgt de nieuwe datum in het voorjaar van 2021. 

Bij mensen met dementie zijn er vaak problemen bij dagelijks handelen, bewegen en communicatie. Het is belangrijk dat de mogelijkheden die paramedici daarbij kunnen bieden, zo goed mogelijk worden benut. In de praktijk blijkt dat er nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van paramedische interventies. Dit heeft deels te maken met onbekendheid met het aanbod van paramedici. Terwijl zij juist regelmatig nieuwe interventies ontwikkelen die mogelijk kunnen helpen bij de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wat leert u?
Deze masterclass geeft u direct meer grip op de dementiezorg in uw eigen dagelijkse praktijk. Tijdens een drietal (inter)actieve workshops krijgt u handvatten aangereikt om op een juiste wijze te handelen bij problemen met het dagelijks handelen, bewegen en communicatie bij dementie:

  • Ergotherapie bij dementie
  • Logopedie bij communicatieproblemen door dementie
  • Samenwerken met de geriatriefysiotherapeut


Meer informatie over het programma, de workshops en de kosten vindt u hier

Bij afmelding is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. U kunt wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Meld dit dan via info@dementienet.com

Datum
Locatie
Prijs
09 november 2020 
Radboudumc ingang Oost 
€ 65,-