Palliatieve zorgaspecten bij dementie | 17 januari 2019

Duur
13.00-16.30 uur
Voor wie
Huisartsen, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, zorgtrajectbegeleiders/casemanagers en andere geïnteresseerden
Aantal deelnemers
30

In een palliatieve fase is de signalering gericht op een proactief behandelbeleid en op een optimaal welbevinden door het herkennen en verlichten van symptoomlast. Bij een cognitieve achteruitgang zien we dat de patiënt niet altijd in staat is om zijn klachten te delen. Welke kenmerken van een dementie maken het bespreken van de terminale fase, of het loslaten van actief beleid noodzakelijk ter voorkoming van meer lijden? Zijn de wensen en behoeften voor een rustig sterfproces besproken? Welke personen zijn in deze fase belangrijk om het proces van sterven te waarborgen in de wens van de patiënt en zijn naasten?

Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de nieuwe masterclass over palliatieve zorgaspecten bij dementie. Tijdens een tweetal (inter)actieve workshops krijgt u handvatten aangereikt om op een juiste wijze te handelen in de palliatieve fase bij dementie. De onderwerpen die aan bod komen: signalering, advance care planning en terminale zorg.

Meer informatie over het programma, de kosten en accreditatie vindt u hier.

Bij afmelding is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. U kunt wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Meld dit dan via info@dementienet.com

Datum
Locatie
Prijs
17 januari 2019 
Pro Persona, vergaderzaal 1 en 2 
50,-