Netwerk Wijchen aan de slag met effectenmonitor

27-06-2016

Netwerk Wijchen is het netwerk dat optimaal scoort op alle kwaliteitsindicatoren.

In DementieNet streven we Triple Aim na: naast goede kwaliteit van zorg ook betere kwaliteitsbeleving van de mensen met dementie en zijn/haar mantelzorger en betere doelmatigheid. Dat laatste gaan we in beeld brengen met de effectenmonitor.

Alle mensen met dementie die bij de huisartsenpraktijk zijn aangesloten, worden in het Multidisciplinair Overleg (MDO) besproken. Per casus wordt bepaald wie welke activiteit nu uitvoert en welke kosten worden gemaakt. Ook wordt een inschatting gemaakt welke kosten je daarmee bespaart of voorkomt.