Theloesen-van Bergen en van Oorschot

Netwerkverbinders
Rita van Haandel (praktijkondersteuner huisarts) en Claudia Tittse (praktijkassistente).

Reden deelname aan DementieNet 
Medio 2018 is de huisartsenpraktijk Theloesen & van Oorschot gestart met het ouderenzorgprogramma. Het doel is om de groep 'kwetsbaar complexe ouderen' beter in beeld te krijgen, waarbij de oudere en zijn/haar omgeving centraal staat. Het netwerk is bezig om een gezamenlijke visie omtrent de kwetsbare complexe oudere te formuleren.

Daarbij willen de netwerkdeelnemers op de hoogte zijn van elkaars expertise, om zo de zorg beter op elkaar te kunnen laten aansluiten.

Verbeterpunten 

  • Opstellen van een gezamenlijke visie omtrent de kwetsbare, complexe ouderen, door middel van stellingen.

  • Opzetten en structureren van het Multidisciplinair Overleg (MDO) met inbreng van de oudere en de mantelzorger(s) zelf.

Direct naar
Netwerkleden Theloesen-van Bergen en van Oorschot

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten