Nijmegen Oost

Netwerkverbinders
Henny van Alphen (praktijkondersteuner huisarts) en Eveline Resink (zorgtrajectbegeleider).

Reden deelname DementieNet
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Nijmegen Oost wil gestructureerde zorg aanbieden aan ouderen. Het doel is afstemming tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij complexe, kwetsbare ouderen. 

Verbeterpunten
Het netwerk gaat aan de slag met:

  • kennismaking: elkaar leren kennen en beter weten te vinden,
  • het structureren van MDO's,
  • en de vraag hoe de netwerkleden het beste kunnen samenwerken.


De problemen en doelen worden in een multidisciplinair team besproken, met aandacht voor medische problematiek, zorg- en welzijnsaspecten, om zo te komen tot specifieke doelen en acties per zorgvraag. Deze worden vervolgens in een gedeeld zorgplan weergegeven. Bij complexe en kwetsbare ouderen wordt een zorgcoördinator benoemd.

Direct naar
Netwerkleden Nijmegen Oost

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten