Hardinxveld-Giessendam

Netwerkverbinders
Ellen de Quastenit (wijkverpleegkundige in het sociaal wijkteam) en Anja Donatz (wijkverpleegkundige thuiszorg De Langewei).

Reden deelname DementieNet
Gemeente Hardinxveld-Giessendam wil aan de slag gaan met de principes van een dementievriendelijke gemeenschap. Bij verschillende professionals en de ketencoördinator in de regio is animo om aan de slag te gaan met het kwaliteitsprogramma DementieNet. 

Verbeterpunten

In 2016 is de startbijeenkomst gehouden. Het netwerk is inmiddels nog aangevuld met de twee huisartsenpraktijken in Hardinxveld-Giessendam. Er zijn twee verbeterpunten geselecteerd, gericht op:

1. Het verbeteren van het vroeg signaleren van dementie.
2. Het doorbreken van taboes door betere en brede informatieverstrekking.

Initiatieven/scholingen
Op 17 juni 2016 heeft de wethouder een convenant ondertekend, om Hardinxveld-Giessendam meer dementievriendelijk te maken. De plannen van DementieNet zijn daar gepresenteerd. Datzelfde jaar is er in het gemeentehuis een training georganiseerd over vroege signalen bij dementie.  

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten