Groesbeek Breedeweg

Netwerkverbinder
Alphons Tax (zorgtrajectbegeleider dementie en wijkverpleegkundige).

Reden deelname DementieNet
Bij aanvang heeft het netwerk gebruik gemaakt van de kennis en inzichten die reeds bekend waren bij de netwerkdeelnemers. Vanuit die kennis en ervaring hebben zij ook scholing en ondersteuning ontvangen. De huisartsenpraktijk van Breedeweg doet mee, met twee huisartsen en de praktijkondersteuner huisarts.

Verbeterpunten
Het netwerk heeft ervoor gekozen om klein te beginnen:

  • Ze zijn gestart met zorgplan besprekingen. Daarbij sluiten de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, praktijkondersteuner huisarts en zorgtrajectbegeleider aan en op afroep een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, etc.
  • Preventieve huisbezoeken van kwetsbare ouderen en komen tot vroegere signalering van cognitieve problemen en diagnostiek.


Initiatieven/scholingen
Het netwerk is gestart met een scholing over vroege signalen bij dementie. Vervolgens is er een zorgpad geïmplementeerd en heeft er een scholing eerstelijns diagnostiek plaatsgevonden.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten