Dokterscentrum

Netwerkverbinder
Jolanda Smits, praktijkondersteuner huisarts (POH).

Reden deelname aan DementieNet
In april 2017 is binnen huisartsenpraktijk Het Dokterscentrum gestart met het ouderenzorgprogramma, om de zorg binnen de praktijk aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Binnen de praktijk bestaat de behoefte om te starten met multidisciplinaire overleggen (MDO) en wil men eerder kwetsbaarheid bij ouderen signaleren.

Verbeterpunten
De verbeterpunten voor het netwerk bestaan uit het opzetten van een MDO en het vroegtijdig signaleren van kwetsbare ouderen. Voor het opzetten van een MDO zijn werkafspraken gemaakt. In deze afspraken staat duidelijk vermeld wie wat op welk moment moet doen. De data voor de MDO’s zijn al vastgelegd, evenals een evaluatiemoment om de werkwijze te evalueren en zo nodig aan te passen.

Met betrekking tot het vroegtijdig signaleren zijn er afspraken gemaakt om een selectie van ouderen te bezoeken die mogelijk kwetsbaar zijn, om bij hen het Easycare instrument af te nemen.

Direct naar
Netwerkleden Dokterscentrum

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten