REMIND: mantelzorg monitor app

Achtergrond van het onderzoek
Vanuit DementieNet ontwikkelen we een digitale tool om het welzijn en de eventuele overbelasting van mantelzorgers te kunnen monitoren. Dit doen we door mantelzorgers wekelijks vragen over welzijn en overbelasting in te laten vullen. Casemanagers kunnen deze antwoorden en het verloop van de antwoorden over de tijd inzien in een dashboard. Met deze informatie kan aan mantelzorgers eerder de ondersteuning gegeven worden die nodig is, om daarmee een crisis te voorkomen.

Wat meedoen inhoudt
Als u meedoet, vragen wij u de tool minimaal 3 maanden te gebruiken en in te zetten bij minimaal 2 of 3 mantelzorgers. U krijgt via een instructiefilmpje, een geschreven handleiding en eventueel een telefonisch gesprek uitleg over de tool. Bij vragen over het gebruik, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via info@dementienet.com

Wat wordt er verwacht
Om het onderzoek goed te laten verlopen, vragen wij u:

  • 2-3 personen met dementie en hun mantelzorgers uit te nodigen om mee te doen (meer mag altijd) en hen daarna uitleg te geven over wat er van hen verwacht wordt (met behulp van een handleiding);
  • minstens een keer per week in te loggen op het dashboard om de antwoorden van mantelzorgers te bekijken;
  • eenmalig uw ervaringen met het dashboard te delen via een vragenlijst en/of interview.


Bekijk hier de mantelzorg monitor app
Klik hier voor een weergave van de mantelzorg monitor app en het casemanager dashboard. Er is ook een video gemaakt waarin de app en het dashboard worden toegelicht.